ISBN: 9788761631022. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018