Sociologisk SET er udarbejdet til brug i undervisningen i samfundsfag på B- og A-niveau.

Det får du adgang til

  • 80 øvelser
  • 3 forløbsbeskrivelser
  • ca. 210 sider

Forfattere

  • Maria Bruun Bundgård
  • Evald Bundgård Iversen
  • Thomas Secher Lund

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: Colourbox og iStockphoto.

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-3102-2

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2010

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761631022. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018